Kategória: Podnety a inšpirácie

Inšpirácia k pôstnemu obdobiu

Teda ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST … Štyridsať dní. Dôležité obdobie plné odkazov a odpovedí, ozvien, príležitosti a ponúk. Konkrétny čas, skutočne “kairos”, teda priaznivý čas. Maj čas pre seba; nedovoľ, aby sa niekto iný stal faraónom...

Príhovor v nedeľu 13. 12. 2020

O Jánovi Krstiteľovi sme počúvali aj minulú nedeľu a aj dnes. Jeho meno neodmysliteľne patrí k Adventu, ale aj k samotnému príchodu Ježiša Krista. Sám Ježiš označil Jána za najväčšieho z prorokov. Jeho veľkosť je predovšetkým v tom, že mohol...

Príhovor v nedeľu 6. 12. 2020

„Potešujte, potešujte môj ľud!“ To sú slová z prvého čítania (Iz 40, 1-5). Prorok Izaiáš hovoril, že tak vraví Pán. Pre mňa to boli vždy dôležité slová. Ale nikdy mi nerezonovali v mysli natoľko ako v súčasnosti....

Príhovor v nedeľu 29. 11. 2020

Začíname obdobie Adventu, teda obdobie prípravy na vianočné sviatky. Každý sviatok, ktorý chceme osláviť, potrebuje čas na prípravu. Ale zväčša len malý čas – niečo napečieme, niečo upraceme… Pri dvoch najväčších sviatkoch kresťanstva –...

Príhovor v nedeľu 11. 10. 2020

Viacerí proroci Starého zákona používali na vykreslenie vzťahu a stretnutia sa s Bohom obraz hostiny. Počuli sme to aj v dnešnom prvom čítaní (Iz 25, 6-10). A je to pekný obraz: stolovať s Bohom. Podobné obrazy často používal aj...

Príhovor v nedeľu 4. 10. 2020

Počas predchádzajúcich nedieľ sme počúvali Ježišove podobenstvá. Je to tak i dnes, i keď to dnešné podobenstvo nie je len príbehom na premýšľanie, ale je v ňom Ježišov autobiografický príbeh (Mt, 21, 33-43). Aspoň tak to môžeme...

Príhovor v nedeľu 27. 9. 2020

Dnešné evanjelium (Mt 21, 28-32) vyznieva na prvý pohľad ako kritika slov, po ktorých nenasledujú činy. Preto budem aj ja dnes menej hovoriť. Upozorniť chcem na kontext dnešného Ježišovho príbehu. Pred jeho vypovedaním Ježiš...