Kategória: Podnety a inšpirácie

Príhovor v nedeľu 10. 6. 2018

Dnešné evanjelium (Mk 3, 20-35) ponúka veľa tém na premýšľanie. Nebolo by ani dobré a ani celkom možné všetky obsiahnuť v jednom príhovore. Preto sa zameriam na celkovú atmosféru, na spoločného menovateľa celej opisovanej...

Príhovor v nedeľu 3. 6. 2018

V tomto týždni som čítal rozhovor so známym francúzskym hercom Vincentom Casselom. Považujú ho za jedného z najúspešnejších hercov súčasnosti. Pretože je známy aj nápadným módnym oblečením, jedna z otázok smerovala k obliekaniu. Herec priznal, že sa rád...

Príhovor v nedeľu 18. 3. 2018

V roku 1987 začala Organizácia spojených národov používať vo svojich dokumentoch slovné spojenie „trvalo udržateľný rozvoj.“ Ide o agendu, ktorá chce spojiť spoločenské, ekonomické a environmentálne snaženia. Dôvod je jasný: nastaviť pravidlá medzinárodného spoločenstva...

Príhovor v nedeľu 11. 3. 2018

Evanjelium dnešnej nedele (Jn 3, 14-21) začalo uprostred deja – uprostred rozprávania Ježiša s Nikodémom. Nikodém bol farizej, člen veľrady, teda človek s vysokým spoločenským a náboženským postavením. V Písme sa spomína tri razy....

Príhovor v nedeľu 4. 3. 2018

Dnes sme mohli v evanjeliovom úryvku vnímať nahnevaného Ježiša (Jn 2, 13-25). Už v umeleckom spracovaní je vidieť, že nie je ľahké predstaviť si, ako je Ježiš nahnevaný. Máme veľa obrazov Ježiša v betlehemských...