Kategória: Inšpirácie rôzneho žánru

Inšpirácia k pôstnemu obdobiu

Teda ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST … Štyridsať dní. Dôležité obdobie plné odkazov a odpovedí, ozvien, príležitosti a ponúk. Konkrétny čas, skutočne “kairos”, teda priaznivý čas. Maj čas pre seba; nedovoľ, aby sa niekto iný stal faraónom...