Kategória: Inšpirácie rôzneho žánru

Inšpirácia na Advent

Čas prípravy na oslavu Vianoc, teda čas Adventu je dobré prežiť aj v pokojnom sústredení, premýšľaní a modlitbe. Uverejňujeme pomôcku pre tých, ktorí sa chcú o takéto prežívanie pokúsiť. Inšpirácia pochádza z farnosti Handlová....

Malá inšpirácia na deň

„Každý deň vstať s úsmevom rozjasňujúcim moju tvár; pozdraviť deň s úctou k príležitostiam, ktoré naskytuje; pristúpiť k mojej práci s jasnou mysľou; mať stále pred sebou – aj v malých veciach – Konečný...

Vianočný hymnus na lásku

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekoratérom. Keby som sa namáhal v kuchyni a...

Inšpirácia na Advent

O Advente sa hovorí, že je „časom ticha“. Mnohí ho však prežívajú skôr ako hektický a hlučný čas. Behajú po obchodoch a zháňajú vianočné darčeky. Kto sa naháňa, nezameriava sa na seba a jeho...

Myšlienka k Vianociam

Boh prebýva v mlčaní… Boh nehovoril neuvážene, nevydal nijaké zákony a nedal nijaké rozkazy, ale svojho Syna. Jeho Slovo, to je živá Osoba. Načo očakávať od neho tisíce iných slov? Keď sa zdá, že...