Kategória: Príhovory, homílie a kázne

Príhovor v nedeľu 13. 12. 2020

O Jánovi Krstiteľovi sme počúvali aj minulú nedeľu a aj dnes. Jeho meno neodmysliteľne patrí k Adventu, ale aj k samotnému príchodu Ježiša Krista. Sám Ježiš označil Jána za najväčšieho z prorokov. Jeho veľkosť je predovšetkým v tom, že mohol...

Príhovor v nedeľu 6. 12. 2020

„Potešujte, potešujte môj ľud!“ To sú slová z prvého čítania (Iz 40, 1-5). Prorok Izaiáš hovoril, že tak vraví Pán. Pre mňa to boli vždy dôležité slová. Ale nikdy mi nerezonovali v mysli natoľko ako v súčasnosti....

Príhovor v nedeľu 29. 11. 2020

Začíname obdobie Adventu, teda obdobie prípravy na vianočné sviatky. Každý sviatok, ktorý chceme osláviť, potrebuje čas na prípravu. Ale zväčša len malý čas – niečo napečieme, niečo upraceme… Pri dvoch najväčších sviatkoch kresťanstva –...

Príhovor v nedeľu 11. 10. 2020

Viacerí proroci Starého zákona používali na vykreslenie vzťahu a stretnutia sa s Bohom obraz hostiny. Počuli sme to aj v dnešnom prvom čítaní (Iz 25, 6-10). A je to pekný obraz: stolovať s Bohom. Podobné obrazy často používal aj...

Príhovor v nedeľu 4. 10. 2020

Počas predchádzajúcich nedieľ sme počúvali Ježišove podobenstvá. Je to tak i dnes, i keď to dnešné podobenstvo nie je len príbehom na premýšľanie, ale je v ňom Ježišov autobiografický príbeh (Mt, 21, 33-43). Aspoň tak to môžeme...

Príhovor v nedeľu 27. 9. 2020

Dnešné evanjelium (Mt 21, 28-32) vyznieva na prvý pohľad ako kritika slov, po ktorých nenasledujú činy. Preto budem aj ja dnes menej hovoriť. Upozorniť chcem na kontext dnešného Ježišovho príbehu. Pred jeho vypovedaním Ježiš...

Príhovor v nedeľu 20. 9. 2020

Ježiš rozprával podobenstvá o Božom kráľovstve tak, že ony museli narúšať predstavy jeho poslucháčov. To dnešné (Mt 20, 1-16) muselo rušiť tých, ktorí by si mysleli, že Izrael – teda národ, ktorý sa považoval...

Príhovor v nedeľu 13. 9. 2020

Pred necelými dvoma týždňami povedal otec zavraždeného novinára Jána Kuciaka: „Nie som človek pomsty, viem odpúšťať. Ale predsa by som chcel pre svojho syna spravodlivosť!“[1] Je to výrok, ktorý mi utkvel v mysli. A všetci sa...

Príhovor v nedeľu 6. 9. 2020

V Amerike sa konala svetová konferencia verejných pracovníkov. Vrátil sa odtiaľ istý muž a od svojich známych dostal otázku, či bol spokojný. Ale on odpovedal trochu podráždene: „Spokojný? Radšej sa ma spýtajte, ako som unavený. Každý...