Dátum udelenia sviatosti birmovania

S radosťou oznamujem, že sme dostali z Arcibiskupského úradu v Trnave odpoveď ohľadom určenia dátumu birmovky v našej farnosti. A teda pre všetkých, ktorí si potrebujú naplánovať veci: sviatosť birmovania bude v našej farnosti vyslúžená dňa 25. júna 2016 o 10.30 hod.
Peter Cibira

856 celkovo 2 dnes