Dôležitý oznam – karanténa

Počas tohto týždňa, teda od 14. do 19. 9. 2020 musím zrušiť všetky aktivity vo farnosti. Týka sa to všetkých sv. omší vyhlásených na tieto dni, školy i všetkých príprav a stretnutí. Je to z dôvodu nútenej karantény, v ktorej musím byť do 19. 9. 2020. Jediná výnimka je sv. omša v utorok 15. 9. 2020 v Lúke o 10.30 hod., na ktorú sa podarilo nájsť zastupujúceho kňaza. Výnimkou tiež sú prípravy a nácviky prvoprijímajúcich – pripravujú ich samotní rodičia a verím, že to zvládnu.

Dôvod tejto situácie je môj kontakt s človekom, ktorému neskôr vyšli pozitívne testy na Covid. S najväčšou pravdepodobnosťou je riziko mojej nákazy veľmi nízke – ten človek bol už v desiatom dni od svojej možnej nákazy a je veľmi malá pravdepodobnosť, že by bol ešte infekčný. Teda aj pre tých, s ktorými som sa ja stretol, je riziko skutočne veľmi malé.

Prosím, aby ste počas tohto času nevyhnutné záležitosti vybavovali telefonicky alebo mailovou poštou.

Predpokladám, že sa celá situácia ukončí mojimi negatívnymi testami a ukončením karantény. Zatiaľ Vás všetkých prosím o porozumenie a trpezlivosť.

Peter Cibira, farár

360 celkovo 4 dnes