Druhé pozvanie pre prvoprijímajúce deti

A stretneme sa znova. Opäť to bude na fare v Hrádku, opäť to bude v piatok (29. 11. 2019), ale tentoraz to bude o 16.45 hod. Srdečne pozývam všetky prvoprijímajúce deti. A teším sa na stretnutie.
Peter Cibira

61 celkovo 1 dnes