Dve percentá z dane – možnosť preniesť na farnosť

Ak ste sa ešte nerozhodli inak, kam poslať svoje dve percentá z dane, potom sa uchádzame o vašu priazeň. Pre farnosť máme zriadené občianske združenie Pro homine. V popise činnosti je starostlivosť o pamiatky, spoločenské priestory, ale aj vzdelávanie a aktivity tak pre mládež, ako aj pre dospelých. V minulosti toto občianske združenie pomáhalo pri oprave dvoch kostolov, pri stavbe nového kostola, pri vytvorení parku. Je smerované na farnosť a jej aktivity v prospech širšieho spoločenstva, ktoré žije v obciach farnosti. Výhodou je, že peniaze zostávajú v našom regióne a poslúžia všetkým. Iste, dnes je podobných občiansky združení veľa. Ak by ste sa napriek tomu rozhodli podporiť týmto spôsobom farnosť a jej obce, budeme nesmierne radi. Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:
vyhlasenie-zamestnanci
potvrdenie-dan-1

1280 celkovo 1 dnes