Inšpirácia k pôstnemu obdobiu

Teda ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST …

Štyridsať dní. Dôležité obdobie plné odkazov a odpovedí, ozvien, príležitosti a ponúk. Konkrétny čas, skutočne “kairos”, teda priaznivý čas. Maj čas pre seba; nedovoľ, aby sa niekto iný stal faraónom tvojho času. Spravuj a ži čas vždy; chráň ho a miluj ho ako lono ťarchavé príležitosťami.

Vybuduj v sebe jednotu. Znovu daj dokopy to, čo sa roztrieštilo nepozornosťou, nedostatočnou starostlivosťou, únavou a bolesťou. Znovu daj dohromady tvoju vnútornú jednotu tak, že opustíš modlu roztrieštenia, ktorá ťa robí otrokom „dňa živého bez cieľa a bez smerovania“.

Počúvaj. Sám seba, tvoj život, Slovo. Umlč v sebe zvádzanie márnych a bezcenných slov, ale aj ohlušujúce ticho ľahostajnosti. Počúvaj, aby si sa stal hlasom Slova. Nauč sa počúvať, aby si „správne hovoril“.

Pokús sa o návrat. Naber odvahu a vráť sa k tým, ktorí na teba dlho čakali. Otup ostrie tvojej hrdosti, zníž bralá tvojej pýchy a nájdi cestu späť. Ak budeš počúvať seba, budeš počuť hlasy tých a Toho, kto na teba čaká: neboj sa. Budú ťa bolieť nohy, možno sa ti podlomia, ale ty sa rozhodni a kráčaj Cestou.

Ži život ako udalosť. Ži každý deň ako nezištný dar s nadšením z každodennej novosti. Začni svoj deň kultiváciou uvedomovania si neočakávanej udalosti, ktorá nadobudne tvár toho druhého a Druhého. Stoj na stráži neočakávaných udalostí.

Zastav sa. Neutekaj ako blázon, nenechaj sa unášať šialenstvom. Maj odvahu sa zastaviť, rozhodni sa a zabrzdi, „zaparkuj“, aby ti nič neušlo. Je pravda, že „tempus fugit“ (čas beží), ale nepodľahni uponáhľanosti: pestuj trpezlivosť a trpezlivosť ťa sformujeme tak, že sa staneš strážcom a pánom tvojho životného príbehu.

Stretnutie. Znova nájdi spôsob ako sa stretnúť a zanechaj ľahkú cestu vonkajšej okázalosti. Staraj sa o každé stretnutie; prijmi ho a opatruj ako vzácny dar schopný prezradiť ti niečo o tebe. Učiteľ pri svojich stretnutiach „stratil čas“! Stretnutie je vzácne, nepremrhaj ho: obdaruj seba i druhého časom.

Milosrdenstvo. Obnaž sa pred sebou a nahliadni do tvojho vnútra. Prekop sa až do toho temného kúta, ktorý si vždy pred sebou, pred druhým a pred Druhým tajil. Nebuď otrokom hanby, strachu pred úsudkom druhých. Nechaj sa objať Odpustením a odpusť sám sebe: len tak sa naučíš umeniu ponúknutého a zdieľaného odpustenia, ktoré oživuje, obnovuje a vracia dych.

Vstaň. Postav sa na nohy. Znovu objav a vychutnaj si svoju dôstojnosť ako milovanej dcéry, ako milovaného syna. Otec nechce, aby si sa pred ním padal do prachu, Otec ťa nechce na kolenách: postav sa, nechaj sa objať a prines toto objatie, ktoré sa rodí v srdci z mäsa tým, ktorí potrebujú počuť slová Evanjelia života. Každý deň vstávaj a vstávaj z mŕtvych. Zlato milosrdenstva vliate do prasklín tvojho popraskaného života zažiari a stane sa piesňou chvály a tancom radosti.

Rastislav Dvorový

105 celkovo 1 dnes