K slávnosti 1. sv. prijímania

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v tomto roku v Hôrke nad Váhom pri sv. omši o 11.00 hod. V tom čase bude paralelne prebiehať sv. omša aj v Hrádku.
Nácviky detí budú v pondelok, stredu a štvrtok v Hôrke o 19.00 hod. Ak by to bolo potrebné, pridáme aj piatok.
Sv. spoveď pre deti, ich rodičov a príbuzných bude v piatok od 15.30 do 17.30 hod. Okrem toho príbuzní môžu využiť príležitosť aj v stredu v Lúke a vo štvrtok v Hôrke pol hodiny pred sv. omšou. Sv. prijímanie je totiž záležitosťou spoločenstva a tak je veľmi žiadúce, ak spolu s deťmi pristupujú k nemu aj rodičia a blízki.
Aj v tomto roku chcem poprosiť, aby ste využili iné sv. omše ako je slávnosť sv. prijímania, teda pokiaľ nepatríte priamo k rodine.
Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za brigádu pri kostole Hôrke.

127 celkovo 2 dnes