Kostol v Hrádku

Hrádok
Hrádok

Veriaci farskej obce sa stretajú v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Ten bol postavený v roku 1729 na návrší niekdajšieho hradiska. Stojí na na mieste staršieho kostola z roku 1560, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi. Po požiari ho opravili, v roku 1802–1818 obnovili a jeho terajšia podoba je barokovo-klasicistická. Hlavný oltár pochádza z roku 1779, uprostred je umiestnený obraz nanebovzatia Panny Márie z roku 1887. Oprava strechy a odvlhčenie boli realizované miestnym farárom Pavlom Glejdurom, rekonštrukcia interiéru Milanom Červeňanským (v roku 2012), oprava vonakajšej fasády a obnovenie oltárov Petrom Cibirom (v roku 2013). Bližšie informácie o kostole pripravujeme.
GPS súradnice:
48.693596° S
17.930953° V

1646 celkovo 1 dnes