Krížová cesta od Róberta Bezáka

K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patrí modlitba či pobožnosť krížovej cesty. Obrazy a predstava toho, čo musel Ježiš vytrpieť, sa v nich spája s tým, čo nesieme sami. Som rád, že vymoženosti dnešnej doby nám zachovali myšlienky a slová p. arcibiskupa Róberta Bezáka, ako sa zamýšľal nad Ježišovou cestou pár mesiacov pred svojím odvolaním. Jeho modlitbu krížovej cesty si môžete vypočuť a spojiť sa s ňou tu alebo tu.

3275 celkovo 2 dnes