Ľudové misie v Považanoch

Misie vo farnosti boli vždy veľkou udalosťou, príležitosťou premýšľať nad svojím životom a nad jadrom viery. Na takúto udalosť sa chystajú v neďalekej farnosti Považany. Pre tých, ktorí majú záujem a možnosť zúčastniť sa aspoň na niektorých aktivitách, prinášame program:

PROGRAM
Piatok 21.06. a Sobota 22.06. Chodenie po obci a pozývanie ľudí na misie

Sobota 22.06. 19:00 Premietanie filmu Ježiš (1h10min) -/kostol Považany/

Nedeľa 23.06. téma: Božia Láska 07:30 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/
09:00 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Potvorice/ 10:30 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/
15:00-16:00 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii -/kostol Považany/
16:00-17:00 stretnutie s dievčatami a ženami (od 14r.) – /kostol Považany/
16:00-17:00 stretnutie s chlapcami a mužmi (od 14r.) – /kostol Potvorice/ 17:30-18:30 stretnutie s chlapcami a mužmi (od 14r.) – /kostol Považany/
17:30-18:30 s dievčatami a ženami (od 14r.) – /kostol Potvorice/

Pondelok 24.06. téma: Hriech 08:00 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii – /kostol Považany/
08:50 Modlitba Ranných chvál – /kostol Považany/ 09:30 – program pre žiakov v škole – /Považany/
16:00 stretnutie s deťmi (do 11r.) – /kostol Potvorice /
17:15 ruženec – /kostol Považany/ 17:45 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/

Utorok 25.06. téma: Spása v Ježišovi Kristovi 08:30 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii – /kostol Považany/
09:30 Modlitba Ranných chvál – /kostol Považany/
10:00 – 11:00 sviatosť zmierenia – /kostol Považany/ 15:30 stretnutie s deťmi (do 11r.) – /kostol Považany/
16:30 – 17:40 sviatosť zmierenia – /kostol Považany/
17:15 ruženec – /kostol Považany/ 17:45 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/

Streda 26.06. téma: Viera a Obrátenie
08:30 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii – /kostol Považany/
09:30 Modlitba Ranných chvál – /kostol Považany/
10:00 – 11:00 sviatosť zmierenia – /kostol Považany/ 16:00 modlitba Vešpier – /kostol Považany/
16:30 – 17:40 sviatosť zmierenia – /kostol Považany/ 17:15 ruženec – /kostol Považany/
17:45 sv. Omša s misij. príhovorom a s pomazaním chorých- /kostol Považany/

Štvrtok 27.06. téma: Ježiš je Pán 08:30 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii – /kostol Považany/
09:30 Modlitba Ranných chvál – /kostol Považany/
10:00 – 11:00 sviatosť zmierenia – /kostol Považany/
16:00 modlitba Vešpier – /kostol Považany/
16:30 – 17:40 sviatosť zmierenia – /kostol Považany/ 17:15 ruženec – /kostol Považany/
17:45 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/ po sv. omši adorácia za odpustenie zranení a urážok

Piatok 28.06. téma: Duch Svätý dopoludnia návšteva chorých po domoch a dome seniorov.
15:00 Tichá poklona Ježišovi v Eucharistii – /kostol Považany/ 16:00 modlitba Vešpier
16:15 krížová cesta vonku a počas nej sviatosť zmierenia /von/
17:45 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/
19:00 stretnutie s mladými celej farnosti (od 12r.) – /kostol Považany/

Sobota 29.06. téma: Spoločenstvo
07:30 sv. Omša s misijným príhovorom spojená s obnovou manželských sľubov – /kostol Považany/
09:00 sv. Omša s misijným príhovorom spojená s obnovou manželských sľubov – /kostol Potvorice/
10:30 sv. Omša s misijným príhovorom spojená s obnovou manželských sľubov – /kostol Považany/
12:00 stretnutie s rodinami – /KD Považany/
18:00 koncert kapely Kapucíni – /KD Považany/

Nedeľa 30.06. téma: Rast a Premena v Kristovi
07:30 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/
09:00 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Potvorice/
10:30 sv. Omša s misij. príhovorom – /kostol Považany/ a požehnanie misijného kríža.

Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš dovoliť Bohu, aby sa ťa dotkol a daroval ti novú skúsenosť s jeho láskou. Neodmietni jeho pozvanie a nepremeškaj túto príležitosť. Ježiš klope na dvere tvojho srdca. Pustíš ho? Tvoji bratia kapucíni, misionári.
OZNAMY na ľudové misie, 21.06. – 30.06.2019
Ľudové misie sú naozaj milostivý čas, nie pre to, že sme tu my, ale preto, že Boh sa rozhodol konať, a za misie sme sa modlili a modlia sa aj napr. sestry kapucínky. Ľudové misie sa konajú najskôr po 10 rokoch, to znamená, že sa oplatí tento čas využiť maximálne ako sa dá. Doobeda je v programe napísaný aj náš čas osobnej modlitby a príhovoru za misie – tichá poklona Ježišovi v Eucharistii, kde ste aj vy pozvaní. Vieme, že máte toho veľa … My tiež. A predsa sme prišli. Deti majú všelijaké záujmy, krúžky; dospeláci povinnosti, prácu; študenti veľa učenia; každý má toho veľa… Ale Božie Slovo hovorí: Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mt 16,26). Buď odvážny(a) zanechať to všetko na tento čas misií a čo najviac byť na programe. Boh sa rozhodol sa ti cez tento čas darovať, lebo si pre neho veľmi dôležitý(á). Aké bude tvoje rozhodnutie a tvoja priorita na ten týždeň? Ak ste z filiálok, kde nebude cez týždeň svätá omša z misijným príhovorom a plánujete chodiť do farského kostola a budete mať v aute voľné miesta, tak vás prosíme, aby ste zistili kto potrebuje odvoz a chcel by prísť. Nechávame to na vašu ochotu a iniciatívu. Možno, že prídu ľudia, ktorí bežne nechodia do kostola. Pozvali sme všetkých. Boh dáva šancu každému, urobme to aj my. Ťažisko programu bude hlavne v úvodoch 10 min. pred sv. omšami a v katechézach počas sv. omší v Považanoch o 17:45 a tiež v stretnutiach zvlášť pre Mužov, Ženy, Deti, Mládež, Rodiny… Keď prídete z práce aj neskôr a uvidíte že v kostole sa ešte svieti, tak príďte – má to zmysel prísť na akýkoľvek čas. Boh sa môže dotknúť tvojho srdca aj za posledných 5 min. Misie sú časom kedy si môžete vykonať dobrú sviatosť zmierenia, a tak sa zmieriť s Bohom s druhými a so sebou. Využite túto príležitosť aj na duchovný rozhovor s nami. Chceme mať na vás čas. Spovedať budeme v Ut.-Št doobeda 10:00-11:00 a večer 16:3017:40. Čo si nezabudnite so sebou priniesť na niektoré sv. omše: V pondelok na večernú sv. omšu 1 klinček na pribíjanie (klinček = nie kvet ) a okuliare (ak potrebujete na písanie). V utorok si prineste nejaký symbol viery (kríž, tau, rybku, …), ktorý nosíte alebo ste už dlho nenosili.

Čo sa týka programu: V prvú sobotu misií budeme o 19:00 premietať film Ježiš (110min.) v kostole v Považanoch. V prvú nedeľu misií pozývame do kostola všetkých chlapcov a mužov od 14 r. na stretnutie o
16:00 v Potvoriciach alebo 17:30 v Považanoch. A všetky dievčatá a ženy od 14 r. pozývame do kostola na stretnutie o 16:00 v Považanoch alebo 17:30 v Potvoriciach. Rodičia ak nemáte kde dať deti, tak kľudne môžete prísť aj s nimi. Deti do 11 r. pozývame do kostola na stretnutie: v pondelok 16:00 v Potvoriciach alebo v utorok 15:30 v Považanoch. V stredu bude sv. omša s pomazaním chorých. Privezte, prosím, vašich chorých. Sviatosť pomazania chorých môže prijať pokrstený veriaci, ktorý dôsledkom staroby, značne upadá na sile alebo má viac ako 60 rokov. Túto sviatosť môžu prijať aj mladší a deti od 7 rokov, tí ktorí trpia vážnymi chorobami (aj psychickými) alebo sú dlhodobo chorí, tí, ktorým sa zdravotný stav znova zhoršil, mamky v rizikovom tehotenstve a pred pôrodom, chorí pred operáciou, závislí (alkohol, hráčstvo, stávkovanie, …), tí čo cítia telesnú slabosť života a túžia po Božom uzdravení. Podmienkou ostáva, že ak mám ťaží ťažký hriech, tak sa mám najprv vypovedať a potom prijať sviatosť pomazania chorých. Vo štvrtok po v sv. omši bude adorácia spojená s modlitbou za vnútorné uzdravenie a odpustenie. V tejto poklone chceme dovoliť Ježišovi, aby nám pomohol odpustiť všetky zranenia, ktoré sme utŕžili od rôznych ľudí. Nechajme sa premeniť jeho uzdravujúcou prítomnosťou. V piatok: Doobeda chceme navštíviť ležiacich chorých. Večer o 17:00 bude krížová cesta vonku a počas nej vzadu budú kňazi spovedať. Všetkých mladých od 12 r. pozývame na stretnutie, ktoré bude v piatok o 19:00 v kostole v Považanoch. Môžete prísť aj všetci duchom mladí. Manželia, v druhú sobotu misií budete mať možnosť si obnoviť manželský sľub, tak príďte obaja na sv. omšu a sadnite si spolu. Obnovu vášho sľubu môžete v sobotu osláviť následným stretnutím s rodinami, ktoré začne o 12:00 v KD Považany. Bude to spoločné varenie si obeda a tiež nás čaká téma pre rodiny. Ak máte záujem, tak sa do utorka zapíšte do tabuľky, ktorá je v sakristii kostola. V sobotu večer príďte aj so svojimi priateľmi na koncert kapely kapucíni do KD Považany o 18:00. V druhú nedeľu misií bude záverečná sv. omša s požehnaním misijného kríža.
Dovoľ Bohu aby sa ťa dotkol a dal ti zažiť svoju bezpodmienečnú lásku k tebe. Si mu veľmi vzácny(a). Cieľom ľudových misií je aj to, aby si neostal(a) sám (sama). Preto vyhľadaj spoločenstvo, kde sa budeš môcť deliť o svoju vieru, kde sa budete môcť spoločne a za seba modliť a čítať Bibliu. Pamätaj, že bez spoločenstva je tvoje viera v ohrození. Potrebuješ spoločenstvo.

138 celkovo 1 dnes