Misijná nedeľa

V našich kostoloch by dnes za normálnych okolností bola  zbierka na misie. Doposiaľ to v našej farnosti bývala pomerne výrazná zbierka. V tomto roku to tak nebude. Na naše farnosti sa obrátili z Pápežských misijných diel s touto prosbou a oznamom:

 Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

103 celkovo 2 dnes