Modlitba – Antoine de Saint-Exupery

mp
Neprosím o zázrak -Pane, ale o silu pre všedný deň. Nauč ma umeniu malých krokov.
Učiň ma dôvtipným a vynaliezavým, učiň ma rozvážnym, aby som si vedel správne zadeliť čas.
Daruj mi jemný postreh, aby som pochopil, čo je prvoradé a čo druhoradé.
Prosím o silu zniesť disciplínu a vo všetkom nájsť mieru, aby som životom iba nekĺzal, ale aby som si beh dňa rozumne pripravil, aby som si všimol záblesky svetla a výšin a aby som si aspoň občas našiel čas na kultúrne zážitky.

Daj mi poznať, že blúznenie o minulosti ani o budúcnosti ma neposunie ďalej.
Pomôž mi, aby som čím skôr robil veci správne a aby som súčasnosť chápal
ako to najdôležitejšie.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí všetko prebiehať bez prekážok.
Daruj mi jasné poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a zvraty sú
samozrejmým doplnkom života, ktorým rastieme a dozrievame.
Pripomeň mi, že srdce je často v rozpore s rozumom.
Pošli mi v pravú chvíľu niekoho, kto bude mať odvahu s láskou mi povedať pravdu.

Daj mi denný chlieb pre telo a dušu, prejav tvojej lásky, priateľskú ozvenu a aspoň občas pocit, že ma niekto potrebuje.
Viem, že mnohé problémy sa vyriešia sami od seba, daj mi silu, aby som dokázal čakať.
Chcel by som teba aj iných nechať prehovoriť.
Najdôležitejšie veci si človek nehovorí, oni sú mu povedané.
Vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.

Daj, aby som na tieto najkrásnejšie, najťažšie, najriskantnejšie a najjemnejšie veci života dorástol.
Obdaruj ma potrebným vnuknutím, aby som v správnom okamihu odovzdal balíček dobra, so slovami alebo bez nich, na správnom mieste.

Ochraňuj ma pred strachom, že by som mohol zmeškať život.
Nedávaj mi, čo si prajem, ale čo potrebujem.
Nauč ma umeniu postupných krokov.

7496 celkovo 7 dnes