Myšlienka k Vianociam

Boh prebýva v mlčaní… Boh nehovoril neuvážene, nevydal nijaké zákony a nedal nijaké rozkazy, ale svojho Syna. Jeho Slovo, to je živá Osoba. Načo očakávať od neho tisíce iných slov?
Keď sa zdá, že Boh mlčí, potom to znamená, že už prehovoril a že si nástojčivo želá, aby sa človek obrátil k tomuto Slovu, ktoré vždy málokto počúva, ktoré umlčiavajú, ktoré ešte stále podstupuje smrteľný boj.
(J.F.Six)

827 celkovo 2 dnes