Niekoľko myšlienok k 4. adventnej nedeli i Vianociam

Adventné rozhovorový z Veľkého Orvišťa: tu

214 celkovo 2 dnes