Oznamy o 10. do 16. 8. 2020

Pondelok – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Sv. omša nebude

Utorok – sv. Kláry, panny
17.00 Hôrka: za zosnulých Elenu a Štefana Šteineckerových, zaťov Stanislava a Jozefa
18.00 Hrádok: za zosnulú krstnú dcéru Elenu a zosnulých príbuzných

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Haluzových a ich deti

Štvrtok
18.00 Hôrka: za zosnulých Antona a Štefániu Ševcechových

Piatok – sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka
18.00 Hrádok: za zosnulú sestru Oľgu, švagra Milana, krstného syna Mariána

Sobota – Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: poďakovanie za dar života s prosbou za ochranu
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulú Oľgu Vivodíkovú

Nedeľa – 19. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulú Jozefínu Gondárovú
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulého Karola Pavloviča

187 celkovo 1 dnes