Oznamy od 1. do 7. 2. 2016

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - Obetovanie Pána
17.00 Hôrka: + z rodín Fonfarovej a Pivovarníkovej
18.00 Hrádok: Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Streda - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
17.30 Lúka: + rodičia Šimkoví

Štvrtok
17.30 Hôrka: + Ondrej a Anna Dolinskí, dcéra Mária s manželom

Piatok - Sv. Agáty, panny a mučenice
17.30 Hrádok: + Rudolf Nešpor

Sobota - Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
7.30 Lúka: + Pavol, Mária a Helena

Nedeľa – 5. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: Za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: + Libor (10. výročie) a + z rodiny z oboch strán
11.00 Hrádok: Poďakovanie za 80 rokov života

516 celkovo 1 dnes