Oznamy od 1. do 7. 3. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí.

Online budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu.
V piatok bude o 18.00 prenos krížovej cesty a po nej sv. omše.

Pondelok:
prosba o zdravie a Božiu pomoc pri operácii

Utorok:
prosba o zdravie matky a dieťaťa

Streda:
za zosnulých Máriu a Štefana Sevaldových a ich rodičov

Štvrtok:
za zosnulého Klementa Tandgelmajera

Piatok – 18.00 on-line stream:
prosba o požehnanie, zdravie a Božiu ochranu rodiny
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Nadeždu

Sobota:
prosba o Božiu pomoc pre sestru Kláriku

Nedeľa - 3. pôstna nedeľa – 9.30 on-line stream:
poďakovanie s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov brata Ferka

189 celkovo 2 dnes