Oznamy od 1. do 7. 4. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulého Jozefa Majerníka, rodičov a ostatných zomrelých z rodiny
18.00 Hrádok: za pokoj v rodine a Božiu pomoc

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Zaťkových a Benkových

Štvrtok
18.00 Hôrka: prosba o dary Ducha Svätého pre pútnikov

Piatok
18.00 Hrádok: za dar obrátenia

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých kňazov Michala Tomašoviča a Ľubomíra Slobodu

Nedeľa - 5.pôstna nedeľa
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc
11.00 Hrádok: za zosnulého manžela Jaroslava a vnuka Michala

258 celkovo 1 dnes