Oznamy od 1. do 7. 6. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Gejzu Godála a syna Petra
18.00 Hrádok: za zosnulého Jozefa

Streda - sv. Karola Lwangu a spoločníkov
18.00 Lúka: za zosnulých Stanislava, Libora a Karola

Štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
18.00 Hôrka: poďakovanie a prosba za Božie milosti z príležitosti 60. výročia uzatvorenia manželstva

Piatok – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
15.00 Hrádok: sobášny obrad: Lucia Čeháková a Peter Kotvan
18.00 Hrádok: za uzdravenie vzťahov v rodine

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulú Máriu
15.00 Hrádok: sobášny obrad: Michaela Potočková a Martin Hriadel

Nedeľa – Najsvätejšej Trojice
8.00 Hôrka: za zosnulých Ladislava, Slávku a Petríka
9.30 Lúka: za zosnulú Máriu Holiačovú
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

169 celkovo 1 dnes