Oznamy od 10. do 16. 2. 2020

Pondelok – sv. Školastiky, panny
Sv. omša nebude

Utorok - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – svetový deň chorých
17.00 Hôrka: za zosnulých Máriu, Michala a Justínu Kováčových
18.00 Hrádok: za zosnulých Viktóriu, Imricha a Zuzanu Kováčových

Streda
Sv. omša nebude

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých Gizelu a Jána Hriadelových a zomrelé deti

Piatok
17.30 Hrádok: za zosnulých rodičov Janku a Jozefa Korytinových

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých rodičov, dcéru a manžela

Nedeľa – 6. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: poďakovanie za dožité roky a prosba o zdravie a Božie požehnanie
11.00 Hrádok: za zosnulých Štefániu a Jozefa Benechových

110 celkovo 2 dnes