Oznamy od 10.do 16.8.2015

Pondelok - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Sv. omša nebude

Utorok - Sv. Kláry, panny
17.00 Hôrka: + rodičia Agneša a Pavol Gondároví, Stanislav, Štefan a starí rodičia
18.00 Hrádok: + Juraj Hornák, Justína a deti

Streda
18.00 Lúka: Poďakovanie za prežité roky a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Štvrtok
18.00 Hôrka: + František Šteinecker, rodičia a súrodenci

Piatok - Sv. Maximiliána Kolbeho
18.00 Hrádok: + Irena a za Božiu pomoc pre manžela

Sobota – Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: + z rodiny Mičovej
9.30 Lúka: Za zdravie a Božiu pomoc
11.00 Hrádok: Za farnosť a farníkov

Nedeľa - 20. nedeľa v cezročnom období – hody v Hrádku
8.00 Hôrka: Poďakovanie za dožitých 60 rokov života
9.30 Lúka: Za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za Božiu pomoc pre rodiny

565 celkovo 1 dnes