Oznamy od 10. do 16. 9. 2018

Pondelok
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: + Ján a Anna Kališovci a zomrelí rodičia z oboch strán
18.00 Hrádok: + Jozef a Františka Fapšovci

Streda - Najsvätejšieho mena Panny Márie
18.00 Lúka: poďakovanie za 40 rokov života

Štvrtok - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
18.00 Hôrka: + Jozef a Mária Janošovskí, rodičia a súrodenci z oboch strán

Piatok - Povýšenie svätého Kríža
18.00 Hrádok: + Marta

Sobota - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
8.00 Hôrka: + Karol a Emília
9.30 Lúka – hodová sv. omša: poďakovanie za dar života a prosba o Božie požehnanie pre rodinu
11.00 Hrádok: za Božiu pomoc pre Ľudmilu
14.30 Hrádok: svadobný obrad Veroniky Rehorčíkovej a Tomáša Majerníka

Nedeľa - 24. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + Viliam Tangelmajer (1. výročie)
9.30 Lúka: + rodičia, dcéra a manžel
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

191 celkovo 1 dnes