Oznamy od 11. do 17. 11. 2019

Pondelok - sv. Martina z Tours, biskupa
Sv. omša nebude

Utorok - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
17.00 Hôrka: poďakovanie a prosba za zdravie rodiny a Božiu pomoc
18.00 Hrádok: za zosnulého Klementa Vernera, syna Antona a zomrelé deti

Streda
17.30 Lúka: za zosnulých Rudolfa, Máriu, Pavla a Albína

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých rodičov Mičových a Godálových a ostaných členov rodiny

Piatok - sv. Alberta Veľkého, učiteľa Cirkvi
17.30 Hrádok: prosba o Božiu pomoc pre rodinu

Sobota
7.30 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
15.00 Hrádok: sobášny obrad: Filip Hornák a Veronika Oravcová

Nedeľa - 33. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulú Ľudmilu Hrnčárovú a rodičov z oboch strán
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých manželov Polonských, synov Ota a Jozefa

182 celkovo 2 dnes