Oznamy od 11. do 24. 7. 2016

Pondelok - Sv. Benedikta, patróna Európy
sv. omša nebude

Utorok
sv. omša nebude

Streda
sv. omša nebude

Štvrtok
sv. omša nebude

Piatok – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa C.
sv. omša nebude

Sobota - Panny Márie Karmelskej
sv. omša nebude

Nedeľa (17. 7. 2016) – 16. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + Oľga Šimková
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: + Peter a Júlia Dominoví

Pondelok
sv. omša nebude

Utorok
sv. omša nebude

Streda
sv. omša nebude

Štvrtok
sv. omša nebude

Piatok - Sv. Márie Magdalény
18.00 Lúka: + Matilda Juráková – sv. omša v kaplnke pri kaštieli

Sobota - Sv. Brigity, patrónky Európy
7.30 Lúka + Helena Jamrichová

Nedeľa (24. 7. 2016) - 17. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: + Jozef Krajčech a manželka Marta
11.00 Hrádok: + Jaroslav

Zastupovanie v prípade pohrebov: od 11. do 18. 7. fara Modrová
Od 19. do 21. 7. fara Bzince pod Javorinou.
Telefónny kontakt na správcov týchto fár je na obecných úradoch.

764 celkovo 1 dnes