Oznamy od 12. do 18. 8. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulého Rudolfa Ondreičku
18.00 Hrádok: za zosnulých Jolanu a Pavla Pagáčových

Streda- Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka
18.00 Lúka: za zosnulého Jozefa a zosnulých z rodiny

Štvrtok – Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
17.00 Hrádok: za zosnulých Jozefa a Máriu Tlučkových a deti
18.00 Hôrka: poďakovanie za božie milosti a prosba za zdravie pri dožití 50 rokov

Piatok
18.00 Hrádok: za zosnulých Máriu a Ota Kopúnových, rodičov a súrodencov

Sobota
7.30 Lúka: za Božie požehnanie pre Inku

Nedeľa – 20. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého Pavla Hrnčára a rodičov
9.30 Lúka: za zosnulých Jozefínu, Emila, Cecíliu, Jána a Helenu
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

Vo štvrtok je zasvätený (prikázaný) sviatok.
Sv. omša v stredu večer je s platnosťou na sviatok.
V nedeľu sú hody vo farskom kostole v Hrádku.

343 celkovo 1 dnes