Oznamy od 13. do 19. 1. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Justínu a Štefana Šteineckerových a zomrelé deti
18.00 Hrádok: za zosnulého Dušana

Streda
17.30 Lúka: za poďakovanie a za Božie požehnanie pre Ľudmilu k 60ke

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulú Annu Kucejovú

Piatok
17.30 Hrádok: za Božie požehnanie

Sobota - sv. Antona, opáta
7.30 Lúka: za zosnulú Annu Besedovú a zosnulých z rodiny Besedovej a Krajčíkovej

Nedeľa - 2. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulých Jozefa a Annu Kajanových a zomrelé deti
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých z rodiny Margetínovej, Hanáčkovej a za rodičov z oboch strán

147 celkovo 1 dnes