Oznamy od 14. do 20. 10. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
17.00 Hôrka: za zosnulých Máriu, Gustáva Gondárových a deti
18.00 Hrádok: za zosnulú Katarínu

Streda
17.00 Lúka: poďakovanie za úrodu

Štvrtok -sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
18.00 Hôrka: prosba za zdravie a Božie požehnanie pri dožití 80 rokov

Piatok – sv. Lukáša, evanjelistu
18.00 Hrádok: za zosnulých Jozefa a Emíliu Némethyových a syna Jána

Sobota
7.30 Lúka: poďakovanie za dobrodenia, prosba o Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
14.30 Hrádok: sobášny obrad: Lukáš Petrinec a Katarína Filipová

Nedeľa – 29. nedeľa v cezročnom období – misijná nedeľa
8.00 Hôrka: za zosnulého Jozefa Šveca a rodičov
9.30 Lúka: za zosnulých z rodiny Šuranovej
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

V nedeľu 20. 10. 2019 bude zbierka na misie. V tomto roku jej výťažok pôjde na misie v Rwande. Za každý váš milodar vopred úprimne ďakujeme. Nech pomôže ľuďom v núdzi a vám nech to odmení Dobrý Boh.

255 celkovo 1 dnes