Oznamy od 14. do 20. 8. 2017

Pondelok - Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka
18.00 Lúka: za farnosť a farníkov – sv. omša s platnosťou na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Utorok - Nanebovzatie Panny Márie – zasvätený (prikázaný) sviatok
17.00 Hôrka: + Stanislav Uhrina a otec Stanislav (1. výročie úmrtia)
18.00 Hrádok: Poďakovanie za 60 rokov manželstva a za B. požehnanie

Streda
sv. omša nebude

Štvrtok
18.00 Hôrka: + starí rodičia Gábovičoví a Horskí

Piatok - Sv. Heleny
18.00 Hrádok: + Barbora a Jozef, Helena a Karol

Sobota
7.30 Lúka: + Augustín, Anna a zomrelí synovia

Nedeľa - 20. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + Viliam Šteinecker, synovia Ján a Jaroslav, nevesta Anna
9.30 Lúka: Za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: Na úmysel

V utorok 15. 8. je o 15.00 pohrebná sv. omša za Rudolfa Ondreičku. Táto sv. omša je súčasne platná pre sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

650 celkovo 1 dnes