Oznamy od 14. do 20. 9. 2020

Pondelok – Povýšenie sv. Kríža
Sv. omša nebude

Utorok - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
8.00 Hôrka: za zosnulých Štefániu a Ernesta Kováčových
9.30 Lúka: za Božie požehnanie pre obec a jej obyvateľov
11.00 Hrádok: za Božiu pomoc pre Karin

Streda - sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
18.00 Lúka: za živých i zosnulých dobrodincov kostola

Štvrtok
18.00 Hôrka: poďakovanie za zdravie, ochranu a Božie požehnanie

Piatok
18.00 Hrádok: za zosnulého Antona, rodičov a starých rodičov

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulú matku Máriu Holiačovú a sestry Máriu a Alenu

Nedeľa – 25. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Tangelmajerovej
9.30 Lúka: poďakovanie za 50 rokov manželstva a za požehnanie do ďalšieho života
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov
11.00 Hôrka: za prvoprijímajúce deti

V utorok bude v Lúke slávnostná sv. omša z príležitosti hodovej slávnosti kostola. Srdečne pozývame. A v stredu je tam výročie posviacky kostola.

248 celkovo 2 dnes