Oznamy od 15. do 21. 4. 2019

Pondelok - Pondelok Veľkého týždňa
Sv. omša nebude

Utorok - Utorok Veľkého týždňa
17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Augustínovej a Hlaváčovej
18.00 Hrádok: za uzdravenie vzťahov

Streda - Streda Veľkého týždňa
18.00 Lúka: za zosnulých Rudolfa a Helenu Jamrichových

Štvrtok - Zelený štvrtok
17.30 Hrádok: za zosnulých i živých kňazov pôsobiacich v našej farnosti

Piatok - Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
15.00 Hrádok: OBRADY VEĽKÉHO PIATKU – pred obradmi bude krížová cesta

Sobota - Biela sobota – Veľkonočná vigília
20.00 Hrádok: za pokoj vo svete

Nedeľa - Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
8.00 Hôrka: za zosnulého Eduarda Pristacha a rodičov z oboch strán
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých Vojtecha, Jozefínu a syna Vojtecha

Počas celého Veľkého týždňa by sme sa mali zdržiavať hlučných zábav a v piatok je deň prísneho pôstu.

Sv. omša vo štvrtok bude o 17.30. Už sa stalo zvykom stretávať sa v tento deň aj pri krížoch v chotári našej farnosti. Tento raz to bude pri kríži v Hrádku o 20.00 hod.

V piatok pred obradmi bude o 14.15 krížová cesta. Po obradoch bude nad Božím hrobom vyložená Sviatosť oltárna do 17.30 hod.

V sobotu o 9.00 sa pomodlíme ranné chvály a vyložíme Sviatosť oltárnu k poklone do večernej sv. omše. Vigília bude v prípade dobrého počasia ukončená procesiou na cintorín, kde bude záverečné požehnanie.

Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanstva. Pripomíname si najzákladnejšiu podstatu našej viery – Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Nech tieto sviatky posilnia našu vieru, nádej i lásku.

419 celkovo 1 dnes