Oznamy od 15. do 21.9.2014

Pondelok – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
8.00 Hôrka: + Mária a Martin Rojkoví
9.30 Lúka: Za staviteľov a dobrodincov kostola
11.00 Hrádok: Za Božie požehnanie a pomoc pre priateľov

Utorok - Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
17.00 Hôrka: + Ján a Gizela Hriadeloví
18.00 Hrádok: + Karol Čikel a rodičia z oboch strán

Streda
18.00 Lúka: + Rudolf Krajčech

Štvrtok
18.00 Hôrka: + Pavol a Terézia Sevaldoví

Piatok
18.00 Hrádok: Na úmysel

Sobota - Sv. Ondreja Kina Taegona, kňaza a spoločníkov mučeníkov
7.30 Lúka: + Matej, Alojzia a rodičia
15.00 Hôrka: Monika Sládková a Marián Kopún – sobášna sv. omša

Nedeľa
8.00 Hôrka: Za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenku
11.00 Hrádok: Na úmysel

769 celkovo 1 dnes