Oznamy od 16. do 22. 12. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulú Vieru Kopúnovú a rodičov z oboch strán
18.00 Hrádok: za zosnulú Pavlínu, Jakuba a Máriu

Streda
Sv. omša nebude

Štvrtok
Sv. omša nebude

Piatok
Sv. omša nebude

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulého Milana a rodičov

Nedeľa – 4. adventná nedeľa
8.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Michala Gajdošechových a starých rodičov z oboch strán
9.30 Lúka: za zosnulého Štefana Ondrčku
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

344 celkovo 1 dnes