Oznamy od 17. do 23. 2. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulú Emíliu Gonovú (1. výročie smrti)
18.00 Hrádok: za zosnulých rodičov z oboch strán

Streda
17.00 Lúka: za zosnulých Jozefa, Agátu a zomrelých z rodiny

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých Vincenta, Zuzanu, zomrelé deti a rodičov z oboch strán z rodiny Kališovej

Piatok
17.30 Hrádok: poďakovanie za 81 rokov života a prosba o Božiu pomoc a požehnanie

Sobota – Katedra Sv. Petra, apoštola
7.30 Lúka: poďakovanie za dobrodenie a prosba o požehnanie pre rodinu

Nedeľa – 7. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého Viliama Kubána
9.30 Lúka: za zosnulých Veroniku, Jána a syna Jozefa
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

272 celkovo 1 dnes