Oznamy od 17. do 23. 6. 2019

Pondelok
18.00 Hôrka: poďakovanie a prosba za zdravie a Božie dobrodenia pri dožití 60 rokov

Utorok
Sv. omša nebude

Streda - sv. omša s platnosťou na sviatok
18.00 Lúka: za zosnulých Petra, Paulínu, Máriu a ostatných z rodiny

Štvrtok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (prikázaný – zasvätený sviatok)
17.00 Hrádok: za farnosť
18.00 Hôrka: za zosnulú Evu Gondárovú

Piatok - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
18.00 Hrádok: za zosnulého Františka, Juraja a rodičov

Sobota
7,30 Lúka: za zosnulých kňazov Jána, Juraja, Františka a Karola

Nedeľa - 12. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulú Agátu a Filipa Starovičových
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulého kňaza Ľudovíta Cauta (70. výročie úmrtia)

288 celkovo 1 dnes