Oznamy od 17. do 23. 8. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok – sv. Heleny
17.00 Hôrka: za zosnulých starých rodičov Horských, Gábovičových a zosnulé deti
18.00 Hrádok: za zosnulých Jozefínu, Jána a zosnulých z rodiny z oboch strán

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých Jozefa a Miroslava Herákových, Annu Zelenkovú a Jozefa Gažu

Štvrtok – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
18.00 Hôrka: za zosnulého Miroslava Krajčecha (1. výročie úmrtia)

Piatok - sv. Pia X., pápeža
18.00 Hrádok: za zosnulého Patrika

Sobota - Panny Márie Kráľovnej
7.30 Lúka: za zosnulých Augustína, Annu, rodičov z oboch strán a synov

Nedeľa – 21. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulého Pavla Kusovského
11.00 Hrádok: poďakovanie za 50 rokov manželstva

145 celkovo 1 dnes