Oznamy od 17. do 23. 9. 2018

Pondelok
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: + Michal, Mária a Justína Kováčoví a Michal, Antónia a Alojzia Ondreičkoví

18.00 Hrádok: + rodičia Katarína a Ján Martišoví, syn Peter a vnučka Janka

Streda
18.00 Lúka: + Anna Stanová

Štvrtok – sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov mučeníkov
18.00 Hôrka: poďakovanie za 70 rokov života a prosba za zdravie a Božie milosti pre Františka Kopúna

Piatok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
18.00 Hrádok: + starí rodičia Aurélia a Pavol Nosáčkoví, Mária a Ján Seleckí

Sobota
7.30 Lúka: + Igor, Ľubomír a Lucia a zomrelí z rodiny Farovej
11.00 Hôrka: za ochranu pre obec a požehnanie pre všetkých, ktorí sa starajú o jej zveľadenie (sv. omša k 110. výročiu vzniku DHZ)

Nedeľa – 25. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + vnuk Milan
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: + Lujza

141 celkovo 1 dnes