Oznamy od 18. do 24. 11. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
Sv. omša nebude

Streda
17.30 Lúka: za zosnulých rodičov Jozefínu a Michala, bratov a Máriu

Štvrtok – Obetovanie Panny Márie
17.30 Hôrka: za zosnulých Janku a Jozefa Prekopových

Piatok - sv. Cecílie, panny a mučenice
17.30 Hrádok: za zosnulých Augustína a Annu Kočišových, syna Jozefa a nevestu Blaženku

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých Irenu a Jozefa Cibíkových a rodičov z oboch strán

Nedeľa – 34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulého Filipa Meliša, Amáliu a rodičov z oboch strán
11.00 Hrádok: za zosnulú Štefániu Tangelmajerovú a rodičov z oboch strán

136 celkovo 1 dnes