Oznamy od 18. do 24. 2. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulého Františka Kopúna (1. výročie smrti)
18.00 Hrádok: za Božiu pomoc

Streda
17.30 Lúka: za zosnulého Juraja Masára

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulého Viliama Kubána a zosnulých z rodiny

Piatok - Katedra sv. Petra, apoštola
17.30 Hrádok: za zosnulú Dorku Kikovú

Sobota - Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
7.30 Lúka: za zosnulých z rodiny Šprlákovej

Nedeľa - 7. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: poďakovanie za 60 rokov a prosba o Božie požehnanie pre Jána
11.00 Hrádok: Za zosnulých rodičov Františka a Františku Kalamenových, synov Petra a Vladimíra

293 celkovo 3 dnes