Oznamy od 18. do 24. 6. 2018

Pondelok
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: + Ján Némethy
18.00 Hrádok: za Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu

Streda
18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok - sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
18.00 Hôrka: + Eva Adamčíková

Piatok
18.00 Hrádok: za poďakovanie k 50ke a za Božie požehnanie a pomoc

Sobota
7.30 Lúka: + z rodín Hladkej a Kotulovej a za Patrika

Nedeľa – 12. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + František a Vojtech Letkovci
9.30 Lúka: + Mária, Karol a zomrelé deti
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

V Modrovej organizujú dňa 15. 7. 2018 púť do Topoľčianok. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť u p. Lackovej (0907 032 081).

V Hrádku bude v piatok deň poklony pred Najsvätejšou Sviatosťou. Sviatosť Oltárnu vyložíme k ucteniu a poklone o 14.00 a záverečná pobožnosť s požehnaním bude o 17.40.

127 celkovo 1 dnes