Oznamy od 19. do 28. 10. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: poďakovanie s prosbou o zdravie pri 80. výročí narodenia a prosba o Božie milosti pre rodinu
18.00 Hrádok: za zosnulého Richarda a prosba o Božiu pomoc pre jeho rodinu

Streda
18.00 Lúka: prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – sv. Jána Pavla II., pápeža
18.00 Hôrka: za zosnulú Máriu a Ondreja Kováčových

Piatok
18.00 Hrádok: za zosnulých Zdenku, Jána a Viktóriu Octových s prosbou o Božie požehnanie pre rodičov Jána a Anastáziu

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulú matku Máriu, sestry Máriu a Alenu r. Holiačové

Nedeľa – 30. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: Sv. omša nebude.
9.30 Lúka: za zosnulých z rodiny Šuranovej
11.00 Hrádok: prosba o Božiu pomoc pre Karin

Podľa posledných smerníc verejné bohoslužby môžu byť, ale môže sa ich zúčastniť maximálne šesť ľudí (vrátane kňaza).
Preto v našich kostoloch budú bohoslužby pre rodinu, ktorá má objednaný úmysel. Môžu prísť piati z rodiny. Pokúsime sa o osobnejšiu atmosféru na bohoslužbe a snáď to nakoniec bude pre nás aj prínosom.

144 celkovo 1 dnes