Oznamy od 2. do 8. 11. 2020

Sv. omše budú aj v tomto týždni slúžené len súkromne, teda bez účasti ľudu (kvôli pandemickým opatreniam). Vďaka za pochopenie a spojenie sa v modlitbe.

Pondelok
Hôrka: za zosnulých Agnešu a Pavla Gondárových, Milana, Štefana a starých rodičov
Hrádok: za zosnulého Jána Hlatkého, brata a rodičov

Utorok
Hôrka: za zosnulých Jána a Máriu Kuckových a syna Jozefa

Streda
Lúka: za zosnulého Ivana Stanu

Štvrtok
Hôrka: za zosnulého Eduarda Pristacha

Piatok
Hrádok: poďakovanie za 15 rokov manželstva

Sobota
Lúka: za zosnulého Dušana Jeremiča

Nedeľa
Hôrka: za zosnulých Ernesta a Štefániu Kováčových
Lúka: za farnosť a farníkov
Hrádok: za Božie požehnanie pre Soňu a Viliama

 

Pravidelné návštevy starých a chorých ľudí v tomto týždni nebudú.

217 celkovo 2 dnes