Oznamy od 2. do 8. 3. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: prosba o zdravie a Božie milosti
18.00 Hrádok: za zdravie a Božiu pomoc pre arcibiskupa Róberta Bezáka

Streda
17.30 Lúka: za zosnulých Jána a Máriu Duranových

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých Annu a Jozefa Gabrielových a rodičov z oboch strán

Piatok
17.30 Hrádok: za zosnulého Jána Hlatkého a manželku Annu

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých z rodiny Kulifajových

Nedeľa - 2. pôstna nedeľa
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulého Pavla Kusovského
11.00 Hrádok: za Božie požehnanie pre Jozefínu a Martina

139 celkovo 1 dnes