Oznamy od 21. do 27.12. 2015

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: + z rodiny Tangelmajerovej
18.00 Hrádok: + starí rodičia z oboch strán a ich súrodenci

Streda
17.30 Lúka: Za zdravie a Božiu pomoc pre Milku

Štvrtok - Predvečer narodenia Pána
16.00 Lúka: Poďakovanie za Božiu pomoc a za dar života
24.00 Hrádok: Za mier a pokoj vo svete

Piatok - Narodenie Pána (zasvätený sviatok)
8.00 Hôrka: + Viera Kopúnová
9.30 Lúka: Za farnosť
11.00 Hrádok: + Rudolf a Antónia Ševčekoví a deti

Sobota - Sv. Štefana, prvého mučeníka
8.00 Hôrka: + Peter Godál (1. výročie úmrtia)
9.30 Lúka: + Ján a Monika
11.00 Hrádok: + Anna Benáková

Nedeľa - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
8.00 Hôrka. Za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: Poďakovanie za 40 rokov manželstva
11.00 Hrádok: + Karol Šnábel

857 celkovo 1 dnes