Oznamy od 21. do 27. 10. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok – sv. Jána Pavla II., pápeža
17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Kelešiovej, Máriu Ammerovú a brata Karola
18.00 Hrádok: za zosnulého Miroslava a rodičov

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých Agátu, Pavla a Rudolfa Gajdošechových

Štvrtok
Sv. omša nebude

Piatok
Sv. omša nebude

Sobota
Sv. omša nebude

Nedeľa – 30. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulých Jána a Annu Kališových a ostatných zosnulých z rodiny
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých z rodiny Starovičovej

242 celkovo 1 dnes