Oznamy od 21. do 27. 5. 2018

Pondelok
15.00 Hrádok: Pohreb: Alžbeta Gáborová

Utorok
17.00 Hôrka: + Agáta a Rudolf Gondárovci
18.00 Hrádok: + Miroslav a rodičia

Streda
18.00 Lúka: + z rodiny Lackovej

Štvrtok - Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
18.00 Hôrka: + Mária a Ondrej Kováčovci a rodičia z oboch strán

Piatok
18.00 Hrádok: + Anton a Helena

Sobota - Sv. Filipa Nériho, kňaza
7.30 Lúka: + Milan, Rafael a Mária

Nedeľa - Nedeľa Najsvätejšej Trojice
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: + z rodiny Bórikovej
11.00 Hrádok: Za poďakovanie a za Božie požehnanie k 65 r. pre Annu

483 celkovo 1 dnes