Oznamy od 21. do 27. 7. 2014

Pondelok
18.00 Hrádok Za obrátenie a pokoj v rodine

Utorok – Sv. Márie Magdalény
17.00 Hôrka + Ján, Mária, Karolína a zomrelé deti z rodiny Kováčovej
18.00 Lúka + rodičia Šimkoví, dcéra Matilda, zaťovia Peter a Jozef

Streda – Sv. Brigity, patrónky Európy
Sv. omša nebude

Štvrtok
18.00 Hôrka + z rodiny Horskej

Piatok - Sv. Jakuba, apoštola
18.00 Hrádok + kňazi Jozef Rozbora a Michal Tomašovič

Sobota – Sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie
7.30 Lúka + Štefan, Helena a syn Emanuel

Nedeľa
8.00 Hôrka + Jozef Gondár
9.30 Lúka + Anna a Izidor Janžoví
11.00 Hrádok Za farnosť a farníkov

Sv. omša v utorok v Lúke nie je v kostole, ale v kaplnke pod kaštieľom. Je to z dôvodu sviatku sv. Márie Magdalény, ktorá je patrónou kaplnky.

778 celkovo 2 dnes