Oznamy od 21. do 27. 8. 2017

Pondelok - Sv. Pia XI., pápeža
16.00 Hrádok: + Patrik Kotula – pohrebná sv. omša, po nej pohreb

Utorok - Panny Márie Kráľovnej
Sv. omša nebude

Streda
Sv. omša nebude

Štvrtok - Sv. Bartolomeja, apoštola
Sv. omša nebude

Piatok - Sv. Ľudovíta
18.00 Hrádok: + Ján

Sobota
7.30 Lúka: za Božiu pomoc a požehnanie

Nedeľa - 21. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
11.00 Hrádok: Za Božie požehnanie pre vdp. Štefana Kováča k 60-ke

535 celkovo 1 dnes