Oznamy od 22. do 28. 4. 2019

Pondelok – veľkonočný pondelok
8.00 Hôrka: za zosnulých Štefániu a Ernesta Kováčových
9.30 Lúka: poďakovanie za 90 rokov života a za Božie požehnanie pre Oľgu Pistovú
11.00 Hrádok: za zosnulých starých rodičov Kopúnových a Pavlovičových

Utorok – veľkonočný utorok
17.00 Hôrka: za zosnulého Štefana Adamčíka, rodičov a súrodencov
18.00 Hrádok: za zosnulých Jozefa a Jozefínu Šteklových a zosnulých z rodiny

Streda - veľkonočná streda
18.00 Lúka: za zosnulého Eduarda Ištoka

Štvrtok – veľkonočný štvrtok
18.30 Hôrka: za zosnulú Janu Prekopovú (1. výročie úmrtia)

Piatok – veľkonočný piatok
18.00 Hrádok: za zosnulých Helenu, Jána a Pavla Benákových a zosnulých z rodiny

Sobota – veľkonočná sobota
7.30 Lúka: za Božiu pomoc pre rodinu
16.00 Hôrka: svadobný obrad: Mária Krajčiová a Aleš Institoris

Nedeľa – 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: poďakovanie a prosba o zdravie a Božiu pomoc
11.00 Hrádok: za zosnulého Jána Grófa

321 celkovo 1 dnes